problemes al crear l'usuari, usuari duplicat o error al connectar la BD.Query was empty